Manouria emys

Nature And Conservation

Pelepasliaran Kura-kura Baning Coklat – Asian Giant Tortoise (Manouria emys)

Kura-kura merupakan salah satu kekayaan keragaman hayati Indonesia. Indonesia memiliki tidak kurang dari 30 jenis kura-kura. Salah satu jenis yang paling unik adalah Asian Giant Tortoise/ Kura-kura Baning-coklat/ Manouria emys. Kura-kura ini merupakan kura-kura darat terbesar di Asia. Akan tetapi seperti satwa yang lain, kura-kura ini juga banyak diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, hiasan, makanan, […]

Read More